Homepage
Organisatie SOKPO

SOKPO  is de afkorting voor Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden. De ondersteuning richt zich op projecten voor onderwijs en welzijn van jongeren en in het bijzonder op dit moment op dove jongeren in de Ashanti regio te Ghana. SOKPO is opgericht door Mariët Spoelstra, die tot december 2012 actief is geweest binnen de organisatie.

Missie

De missie van de stichting SOKPO is het ondersteunen van het onderwijs aan dove leerlingen in Ghana, West-Afrika. SOKPO werkt al 14 jaar samen met de Ashanti School For the Deaf in Jamasi. Dit dorp ligt 60 km ten noorden van Kumasi, de tweede stad van het land.
In 2010 is onze missie uitgebreid met ondersteuning voor dove schoolverlaters in de stad Kumasi en omstreken. Dit is ingegeven omdat de dove afgestudeerden behoefte hebben om met elkaar in contact te blijven en nauwelijks kansen hebben op de Ghanese arbeidsmarkt.

Visie

De stichting SOKPO is in het leven geroepen om kinderen en jong volwassenen in ontwikkelingslanden een betere toekomst te geven. Mede door de expertise van de oprichters op het gebied van onderwijs aan doven en leerlingen met communicatieve beperkingen, waaronder slechthorenden, is SOKPO zich gaan richten op kleinschalige, eerste lijnprojecten in Ghana voor dove leerlingen en jongeren.

Kernwaarden

De kernwaarden van Stichting SOKPO zijn:
- Opleiding, onderwijs en welzijn
- Kleinschaligheid en samenwerking met lokale partners
- Transparantie
- Zelfvoorzienend