Homepage
SOKPO organisatie verantwoording

Stichting SOKPO is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de bijbehorende ANBI-verklaring.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en zien af van enige vorm van beloning voor het werk voor de stichting. Wel is het voor individuele leden mogelijk om in aanmerking te komen voor een vrijwilligers-vergoeding overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Financiën. Deze richtlijnen handelen over hoe de belastingdienst omgaat met declarabele vergoedingen en de voorwaarden die worden gesteld aan de financiële positie van stichtingen.

Jaarlijks wordt in bestuursvergaderingen bepaald wie in aanmerking komt voor een vergoeding rekening houdend met het budget en de voorhanden liquiditeiten van de stichting.

Beleidsplan 2018, jaarverslagen en de
jaarrekeningen.

Het bestuur stelt ieder jaar een verslag op waarin alle activiteiten van de organisatie staan beschreven met daarbij een financiële verantwoording in de vorm van een jaarrekening.
De documenten zijn hieronder te downloaden:


Beleidsplan 2012-2018

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014