Homepage
Steun de projecten in Kumasi

Onze hartelijk dank aan alle donateurs die de bouw van de meeting hall, het toiletgebouw en het leerwerkcentrum mogelijk hebben gemaakt.

Volgend jaar zal er een feestelijke opening plaats vinden. Iedereen die interesse heeft in de projecten van SOKPO willen we van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Later meer hierover op onze website en in onze nieuwsbrief.
 

Wie helpt ons met de laatste loodjes?
Het bestuur van het JCTC is op zoek naar franchisers, die de workshops met inrichting willen gaan huren. De franchisemethode die SOKPO voorstaat, beoogt het verhuren van werkplaatsen aan lokale ondernemers zodat het centrum na enige jaren financieel onafhankelijk wordt. 
 

Project ‘Meet the Deaf’ in Kumasi is bijna voltooid. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Eén van de vijf werkplaatsen is inmiddels continu in gebruik: het naaiatelierdraait op volle toeren!

Als SOKPO over voldoende financiële middelen beschikt, kunnen de

overige werkplaatsen en de ruimtes op de eerste verdieping worden

ingericht.

Het totale bedrag van deze vierde en laatste fase is begroot op € 21.000.

Een aantal fondsen en donateurs, waaronder Wilde Ganzen, heeft hun

steun al toegezegd, maar dit bedrag is helaas nog niet toereikend.

 

Getalenteerde dove jongeren, die over onvoldoende financiële middelen beschikken wil SOKPO gaan ondersteunen.
Geschatte kosten zijn 300 euro per trainee per jaar.

 

Het terrein rondom het gebouw moet aangelegd worden en ingericht worden. Deze kosten zijn geraamd op 2500 euro.

 

In de meeting hall moeten 4 schuiframen komen om het gebouw van binnen tegen weersinvloeden te beschermen. Geschatte kosten 2000 euro.

 

Wilt u een van de projecten ondersteunen?

Maak dan uw bijdrage over naar NL56INGB0008291542 t.n.v. SOKPO  onder vermelding van een door u gekozen project.

 

U kunt SOKPO steunen met een gift, donateur te worden, uw diensten aan te bieden of vrijwilliger te worden.

Voor informatie over de projecten neem contact op met info@sokpo.nl

€