Homepage
Steun de projecten in Jamasi

Hier vindt u een overzicht van alle projecten die we intussen hebben gerealiseerd.

Projecten 1999 - 2008

Projecten 2008 - 2014

Hieronder een overzicht van alle projecten waarvoor nu geld nodig is en die u kunt steunen:

 

Lpg-gastank vullen voor de keuken 750 euro per jaar

 

Aanvulllend onderhoud van reeds gerealiseerde projecten 3000 euro

 

Trakteren van leerlingen en het team bij  bijzondere gelegenheden 250 euro.

 

De gelden worden direct ingezet om het werk van SOKPO mogelijk te maken. Meer informatie is te vinden in de folder(PDF)

 

Wilt u een van de projecten ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over naar NL56INGB0008291542 t.n.v. SOKPO onder vermelding van een door gekozen project.

 

U kunt SOKPO steunen met een gift, donateur te worden, uw diensten aan te bieden of vrijwilliger te worden. Voor meer informatie, neem even contact op via info@sokpo.nl

€