SOKPO Helpt dove kinderen in Ghana

In Jamasi, zo’n 60 km noordelijk van Kumasi, staat de Ashanti School for the Deaf. Hier krijgen dove en slechthorende kinderen uit alle delen van het land onderwijs, eten, drinken en onderdak.
SOKPO is hier al actief sinds 1999 en er zijn tal van projecten gerealiseerd. Het doel is om de kwaliteit van de leefomstandigheden en de opleiding samen met het bestuur van de school te verbeteren.

Kumasi is de tweede stad van Ghana. SOKPO steunt in Kumasi twee projecten:

Het Job Creation and Training Centre for the Deaf (JCTC) richt zich op jongeren tussen 18 en 35 jaar, die de school hebben verlaten. Op het JCTC krijgen ze een vakopleiding, waarmee ze later hun eigen geld kunnen verdienen.

Het andere project is Ashanti Deaf Youth in Action (ADYA). Deze jongerenorganisatie zet zich in voor het sociale welzijn van doven.
Het AYDA heeft een eigen bestuur en participeert met SOKPO in het Job Creation en Training Centre.

U kunt ons helpen. Voor de verschillende projecten is geld nodig. Met uw donatie kunnen wij tastbare resultaten halen. Helpt u mee?

€

Meer nieuws? Klik hier!

SOKPO Nieuws

4e en laatste fase Kumasi start!

Jaarverslag 2017 in PDF

Reisverslag juni 2018

© 2018 Studio Contekst - Amersfoort

Donateurs en sponsoren